वीरेन्द्रनगर १ मा सुर्खेत बस पार्क स्थापना हुने


सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगर १ मा सुर्खेत बस पार्क स्थापना गर्नका लागि पहल गर्ने भएको भएको छ । नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । बसपार्क नगरपालिकाले  संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा निर्माण गर्नेछ ।